اخبار و رویداد

۱۹ مرداد, ۱۳۹۹
icymonkey success reasons دلایل موفقیت برند آیسی مانکی

دلایل موفقیت برند آیسی مانکی

برند آیسی مانکی با لوگوی مانکی یا میمون نشان دهنده هیجان و شادی هست و به این خاطر در بین جوانان بسیار محبوب واقع شده.
۱۹ مرداد, ۱۳۹۹
good time with icymonkey با آیسی مانکی همیشه بهتون خوش میگذره

با آیسی مانکی، همیشه بهتون خوش می‌گذره

آیسی مانکی، برای نخستین بار در بهار سال ۱۳۹۳ تولید شده است. در تابستان همان سال اولین ایونت و تبلیغ خود را در باشگاه انقلاب تهران تحت عنوان فوتبال نمایشی برگزار نمود.
۱۹ مرداد, ۱۳۹۹
icymonkey success reasons دلایل موفقیت برند آیسی مانکی

دلایل موفقیت برند آیسی مانکی

برند آیسی مانکی با لوگوی مانکی یا میمون نشان دهنده هیجان و شادی هست و به این خاطر در بین جوانان بسیار محبوب واقع شده.
۱۹ مرداد, ۱۳۹۹
good time with icymonkey با آیسی مانکی همیشه بهتون خوش میگذره

با آیسی مانکی، همیشه بهتون خوش می‌گذره

آیسی مانکی، برای نخستین بار در بهار سال ۱۳۹۳ تولید شده است. در تابستان همان سال اولین ایونت و تبلیغ خود را در باشگاه انقلاب تهران تحت عنوان فوتبال نمایشی برگزار نمود.